Expertise center ENCORE at the Erasmus MC-Sophia Children's Hospital combines expertise in the field of rare neurodevelopmental disorders .

NEWS & EVENTS

Participate in clinical studies

UNIEK study started! – Participants wanted

In April 2023 is het UNIEK onderzoek van start gegaan. Binnen deze studie doen we onderzoek naar mensen waarbij een zeldzame genetische variant is gevonden én waarbij een autismespectrumstoornis (ASS) is gesteld. We zijn hard op zoek naar deelnemers! Wil jij meedoen?

ZEN study

Met de ZEN studie proberen we te onderzoeken of hoge resolutie zenuwechografie gebruikt kan worden voor het onderzoeken van de zenuwen van mensen met neurofibromatose type 1. Ook onderzoeken we of we veranderingen over de tijd kunnen meten.