Expertisecentrum ENCORE bundelt vanuit het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis de expertise op het gebied van zeldzame aangeboren aandoeningen , waarbij een cognitieve ontwikkelingsstoornis optreedt.

NIEUWS & EVENTS

DEELNAME AAN KLINISCHE STUDIES

De ROSA studie is gestart!

In juni 2021 is de ROSA studie voor kinderen met Angelman syndroom gestart. Bij deze studie gaan we op zoek naar geschikte en haalbare uitkomstmaten voor kinderen met Angelman syndroom, en willen we meer te weten komen over het natuurlijk beloop van dit zeldzame syndroom.

De TRAIN-studie

In de TRAIN-studie wordt het medicijn Trametinib getest in patiënten met NF1