Corticale malformaties

Om de best mogelijke zorg te verlenen aan patiënten met een zeldzame aandoening is het essentieel dat er wereldwijd kennis over de aandoening vergaard wordt. Om de zorg voor zeldzame aandoeningen en het vergaren van kennis te stimuleren zijn er landelijke expertisecentra opgezet. Voor de formele erkenning van een expertisecentrum door het ministerie van VWS, is een belangrijke voorwaarde dat het expertisecentrum kennis vergaart, analyseert en deelt door middel van publicaties. Dit kunnen publicaties zijn in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook behandel richtlijnen voor artsen of informatie brochures voor patiënten of verzorgers. Door gestandaardiseerde follow-up, en nauwe samenwerking tussen artsen en onderzoekers optimaliseren we de zorg en het onderzoek binnen ENCORE. Op die manier kunnen we uiteindelijk betere behandelingen ontwikkelen voor zeldzame aandoeningen. U kunt daarom gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. De verkregen data wordt in anonieme vorm opgeslagen en geanalyseerd. Al het onderzoek is vooraf goedgekeurd door een ethische toetsingscommissie.

Bij alle patiënten met een corticale malformatie (ook wel migratie stoornis genoemd) die in ons expertisecentrum gezien worden, zal genetisch onderzoek verricht worden om de genetische oorzaak vast te stellen en de ouders te kunnen ondersteunen en adviseren. Indien dit genetisch onderzoek elders al gebeurd is, zal dit niet opnieuw gedaan worden. Deze genetische kennis helpt ons ook om het effect van de genetische verandering (‘mutatie’) op de ernst van de symptomen beter te begrijpen. Tevens kunnen we dan onderzoeken welke behandeling het beste werkt voor een bepaalde genetische verandering. Als met de huidige diagnostische mogelijkheden geen genetische verklaring kan worden gevonden, kan soms op wetenschappelijke basis in het lab verder gezocht worden. Met u zal besproken worden wat de mogelijkheden zijn in uw individuele geval. Migratiestoornissen zijn zeldzaam, en de verschillende subtypen nog meer. Internationaal wordt samengewerkt om voor deze hele zeldzame ziektes kennis te bundelen, zodat er meer kennis is over de prognose en beste behandeling.

Gedetailleerde kennis over het beloop van corticale malformaties (welke symptomen en klachten zijn er, en wanneer ontstaan die precies) is van groot belang om in de toekomst klachten voortijdig te kunnen herkennen en optimaal te behandelen. Daarnaast is dit van groot belang voor geneesmiddelen onderzoek (trials). Immers, alleen als we kunnen aantonen dat een nieuw medicijn de kwaliteit van leven verbetert ten opzichte van een onbehandelde patiënt, zal het medicijn daadwerkelijk goedgekeurd en vergoed worden.

Naast toestemming voor het vastleggen van deze klinische gegevens kan u worden gevraagd om een buisje bloed af te staan voor onderzoek. Dit bloed wordt gebruikt voor genereren van iPSC (geïnduceerde Pluripotente Stam Cellen) voor onderzoek. Uit deze iPS cellen kunnen hersencellen gekweekt worden. Zie de pre-klinische onderzoekpagina op deze website voor meer informatie over iPS onderzoek.

Bar C, et.al. (2020) Developmental and epilepsy spectrum of KCNB1 encephalopathy with long-term outcome. Epilepsia. Pubmed

Ragamin A, et al. (2020) Human RAD50 deficiency: Confirmation of a distinctive phenotype. Am J Med Genet A. 1-9. Pubmed

Severino M, et.al. (2020) Definitions and classification of malformations of cortical development: practical guidelines. Brain. 143(10); 2874-94. Pubmed

Oegema R, et.al. (2020) International consensus recommendations on the diagnostic work-up for malformations of cortical development. Nat Rev Neurol. Pubmed

Brock S, et.al. (2020) Defining the Phenotypical Spectrum Associated with Variants in TUBB2A. J Med Genet. Pubmed

Vandervore LV, et.al. (2019) TMX2 is a Crucial Regulator of Cellular Redox State, and Its Dysfunction Causes Severe Brain Developmental Abnormalities. Am J Hum Genet. Pubmed

Lee S, et.al. (2019) Bi-allelic Loss of Human APC2, Encoding Adenomatous Polyposis Coli Protein 2, Leads to Lissencephaly, Subcortical Heterotopia and Global Developmental Delay. Am J Hum Genet. Pubmed

Oegema R, et.al. (2019) EML1-associated Brain Overgrowth Syndrome with Ribbon-like Heterotopia. Am J Med Genet C Semin Med Genet. Pubmed

Magini P, et.al. (2019) Loss of SMPD4 Causes a Developmental Disorder Characterized by Microcephaly and Congenital Arthrogryposis. Am J Hum Genet. Pubmed

Oegema R, et.al. (2019) Subcortical Heterotopic Gray Matter Brain Malformations: Classification Study of 107 Individuals. Neurology. Pubmed

Uzguiano A, et.al. (2019) Mutations in the Heterotopia Gene Eml1/EML1 Severely Disrupt the Formation of Primary Cilia. Cell Rep. Pubmed

Vandervore LV, et.al. (2019) Heterogeneous Clinical Phenotypes and Cerebral Malformations Reflected by Rotatin Cellular Dynamics. Brain. Pubmed

Dobyns WB, et.al. (2018) MACF1 Mutations Encoding Highly Conserved Zinc-Binding Residues of the GAR Domain Cause Defects in Neuronal Migration and Axon Guidance. Am J Hum Genet. Pubmed

Vandervore LV, et.al. (2018) Mutated zinc finger protein of the cerebellum 1 leads to microcephaly, cortical malformation, callosal agenesis, cerebellar dysplasia, tethered cord and scoliosis. Eur J Med Genet. Pubmed

Smith RS, et.al. (2018) Sodium Channel SCN3A (Na1.3) Regulation of Human Cerebral Cortical Folding and Oral Motor Development. Neuron. Pubmed

Reijnders MRF, et.al. (2017) RAC1 Missense Mutations in Developmental Disorders with Diverse Phenotypes. Am J Hum Genet. 101(3); 466-77. Pubmed

Reijnders MRF, et.al. (2017) Variation in a range of mTOR-related genes associates with intracranial volume and intellectual disability. Nat. Commun. 8(1); 1052. Pubmed

De Mori R, et.al. (2017) Hypomorphic Recessive Variants in SUFU Impair the Sonic Hedgehog Pathway and Cause Joubert Syndrome with Cranoi-facial and Skeletal Defects. Am J Hum Genet. 101(4); 552-63. Pubmed

Oegema R, et.al. (2017) Human mutations in integrator complex subunits link transcriptome integrity to brain development. PLoS Genet. 13(5); e1006809. Pubmed

Meuwissen ME, et.al. (2016) Human USP18 deficiency underlies type 1 interferonopathy leading to severe pseudo-TORCH syndrome. J Exp Med. 213(7); 1163-74. Pubmed

Mancini GM, et.al. (2016) CSTB null mutation associated with microcephaly, early developmental delay, and severe dyskinesia. Neurology. 86(9); 877-8. Pubmed

Yilmaz S, et.al. (2015) The expanding phenotypic spectrum of ARFGEF2 gene mutation: Cardiomyopathy and movement disorder. Brain Dev. 38(1); 124-7. Pubmed

Nellist M, et.al. (2015) Germline activating AKT3 mutation associated with megalencephaly, polymicrogyria, epilepsy and hypoglycemia. Mol Genet Metab. 114(3); 467-73. Pubmed

Kielar M, et.al. (2014) Mutations in Eml1 lead to ectopic progenitors and neuronal heterotopia in mouse and human. Nat Neurosci. 17(7); 923-33. Pubmed

Poulton CJ, et.al. (2014) Severe presentation of WDR62 mutation: is there a role for modifying genetic factors? Am J Med Genet A. 164A(9); 2161-71. Pubmed

Mirzaa G, et.al. (2014) De novo CCND2 mutations leading to stabilization of cyclin D2 cause megalencephaly-polymicrogyria-polydactyly-hydrocephalus syndrome. Nat Genet. 46(5); 510-5 Pubmed

Oegema, R. et al. (2013) Novel no-stop FLNA mutation causes multi-organ involvement in males. Am J Med Genet A 161, 2376–2384. Pubmed

Oegema, R. et al. (2013) A single strand that links multiple neuropathologies in human disease. BrainPubmed

Meuwissen, M.E.C. et al. (2013) ACTA2 mutation with childhood cardiovascular, autonomic and brain anomalies and severe outcome. Am J Med Genet A 161, 1376–1380. Pubmed

Poulton, C. et al. (2013) Progressive cerebellar atrophy and polyneuropathy: expanding the spectrum of PNKP mutations. Neurogenetics 14, 43–51. Pubmed

Kheradmand Kia, S. et al. (2012) RTTN mutations link primary cilia function to organization of the human cerebral cortex. Am J Hum Genet 91, 533–540. Pubmed

Verbeek, E. et al. (2012) COL4A2 mutation associated with familial porencephaly and small-vessel disease. Eur J Hum Genet 20, 844–851. Pubmed

Oegema, R. et al. (2012) Asymmetric polymicrogyria and periventricular nodular heterotopia due to mutation in ARX. Am J Med Genet A 158, 1472–1476. Pubmed

Poulton, C.J. et al. (2011) Microcephaly with simplified gyration, epilepsy, and infantile diabetes linked to inappropriate apoptosis of neural progenitors. Am J Hum Genet 89, 265–276. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2011) Lung disease in FLNA mutation: confirmatory report. Eur J Med Genet 54, 299–300. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2011) Long-term follow-up of type 1 lissencephaly: survival is related to neuroimaging abnormalities. Dev Med Child Neurol 53, 417–421. Pubmed

Meuwissen, M.E.C. et al. (2011) Sporadic COL4A1 mutations with extensive prenatal porencephaly resembling hydranencephaly. Neurology 76, 844–846. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2011) Combined cardiological and neurological abnormalities due to filamin A gene mutation. Clin Res Cardiol 100, 45–50. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2010) Absence epilepsy and periventricular nodular heterotopia. Seizure 19, 450–452. Pubmed

Oegema, R. et al. (2010) KBG syndrome associated with periventricular nodular heterotopia. Clin. Dysmorphol. 19, 164–165. Pubmed

Verkerk, A.J.M.H. et al. (2010) Unbalanced der(5)t(5;20) translocation associated with megalencephaly, perisylvian polymicrogyria, polydactyly and hydrocephalus. Am J Med Genet A 152, 1488–1497. Pubmed

de Wit, M.-C.Y. et al. (2010) Periventricular nodular heterotopia and distal limb deficiency: a recurrent association. Am J Med Genet A 152, 954–959. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2009) Movement disorder and neuronal migration disorder due to ARFGEF2 mutation. Neurogenetics 10, 333–336. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2009) Filamin A mutation, a common cause for periventricular heterotopia, aneurysms and cardiac defects. J Neurol Neurosurg Psychiatry 80, 426–428. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2008) Cortical brain malformations: effect of clinical, neuroradiological, and modern genetic classification. Arch Neurol 65, 358–366. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2006) Microcephaly and simplified gyral pattern of the brain associated with early onset insulin-dependent diabetes mellitus. Neurogenetics 7, 259–263. Pubmed

Breedveld, G. et al. (2006) Novel mutations in three families confirm a major role of COL4A1 in hereditary porencephaly. J Med Genet 43, 490–495. Pubmed

de Wit, M.C.Y. et al. (2006) Brain abnormalities in a case of malonyl-CoA decarboxylase deficiency. Mol. Genet. Metab. 87, 102–106. Pubmed

Brooks, A.S. et al. (2005) Homozygous nonsense mutations in KIAA1279 are associated with malformations of the central and enteric nervous systems. Am J Hum Genet 77, 120–126. Pubmed

Mancini, G.M.S. et al. (2004) Hereditary porencephaly: clinical and MRI findings in two Dutch families. Eur J Paediatr Neurol 8, 45–54. Pubmed

Heeft u vragen over onderzoek bij ENCORE? Of wilt u deelnemen? Neem dan contact met ons op via encore@erasmusmc.nl of kinderneurologie@erasmusmc.nl