Blog

Het ROSA onderzoek is gepubliceerd. Alle deelnemers, heel erg bedankt!

"Het

Het onderzoek van Doesjka Hagenaar over het ROSA onderzoek is gepubliceerd. We zijn verheugd dat iedereen het nu kan lezen en willen vooral alle deelnemers bedanken. Het onderzoek van Doesjka richt zich op het vinden van geschikte manieren om het functioneren van mensen met Angelman syndroom te meten, met het doel daarmee beter te kunnen meten of behandelingen werken. Wil je de volledige publicatie lezen, klik dan hier.

Achtergrond van het onderzoek

Angelman syndroom (AS) is een zeldzame neurologische aandoening gekenmerkt door verstandelijke beperking, weinig tot geen expressieve spraak, visuele en motorische problemen, gedragsproblemen, en een neiging tot overeten en gewichtstoename. De kenmerken van AS maken het moeilijk om het functioneren van deze kinderen te meten met standaard klinische tests. Haalbare uitkomstmaten zijn nodig om huidig functioneren en verandering in de loop van de tijd te meten, zowel in klinische praktijk als klinische trials.

Doel

Ons eerste doel is om de haalbaarheid van verschillende functionele tests te beoordelen. We richten ons op domein van neurocognitieve functies en lichamelijke groei met behulp van de volgende meetmethoden: eye-tracking, functionele Near-Infrared Spectroscopie (fNIRS), indirecte calorimetrie, bio-impedantieanalyse (BIA), en BOD POD (luchtverplaatsingsplethysmografie). Ons tweede doel is om de resultaten van de bovenstaande metingen te verkennen, om het AS-fenotype beter te begrijpen.

Methoden

De onderzoekspopulatie bestond uit 28 kinderen met AS in de leeftijd van 2-18 jaar. We definieerden een uitkomstmaat als haalbaar wanneer (1) ten minste 70% van de deelnemers de meting succesvol voltooide en (2) ten minste 60% van die deelnemers een acceptabele gegevenskwaliteit had. Aanpassingen aan de testprocedure en redenen voor vroegtijdige beëindiging werden genoteerd. Ouders beoordeelden haalbaarheid en belang en werden uitgenodigd om aanbevelingen te doen om de haalbaarheid te vergroten. De resultaten van de metingen werden verkend.

Resultaten

Uitkomstmaten verkregen met eye-tracking en BOD POD voldeden aan de definitie van haalbaarheid, terwijl fNIRS, indirecte calorimetrie en BIA dat niet deden. De belangrijkste redenen voor vroegtijdige beëindiging van metingen waren tekenen van protest, onvermogen om stil te zitten en slechte/geen kalibratie (specifiek voor eye-tracking). Na-kalibratie werd vaak toegepast om geldige eye-tracking resultaten te verkrijgen. Ouders beoordeelden de BOD POD als meest acceptabel en fNIRS als minst acceptabel voor hun kind. Alle uitkomstmaten werden als belangrijk beoordeeld. Exploratieve resultaten toonden langere reactietijden op sterk opvallende visuele stimuli (eye-tracking) evenals een hoog lichaamsvetpercentage (BOD POD).

Conclusies

Eye-tracking en BOD POD zijn haalbare meetmethoden voor kinderen met AS. Eye-tracking werd succesvol gebruikt om visuele oriënteringsfuncties te beoordelen in de huidige studie en (met enkele praktische aanpassingen) kan mogelijk ook worden gebruikt om andere uitkomsten te beoordelen. BOD POD werd succesvol gebruikt om lichaamssamenstelling te onderzoeken.

Vandaag is het RARE DISEASE DAY!

"Vandaag

Vandaag is het de dag voor zeldzame aandoeningen, een dag waarop we bewustzijn willen creëren voor mensen die lijden aan een zeldzame aandoening. Een groep mensen die niet zo zeldzaam is als je iedereen optelt. Wereldwijd zijn er meer dan 300 miljoen mensen met een zeldzame aandoening.

Continue Reading

Gezocht! Student voor vormgeven voorlichtingsmateriaal over slaapproblemen bij kinderen met Angelman syndroom.

"Gezocht!

Wat zoeken we: we weten wat we willen vertellen, maar vormgeven kunnen we niet. We zoeken een student die met ons samen hieraan wil werken en die is staat is om deze video’s van een grafische vormgeving te voorzien. We denken bijvoorbeeld aan een geanimeerde infographic/tekeningen. We willen bewust geen filmpje van een echt kind, omdat we denken dat dat het voor ouders minder makkelijk maakt om hun eigen situatie op de informatie te projecteren.

Continue Reading

Onderzoek naar gebruik van het medicijn Gaboxadol bij kinderen met Angelman Syndroom afgerond

"Onderzoek

In 2019 en 2020 deden we met het ENCORE expertisecentrum voor Angelman Syndroom mee aan een internationale studie naar het effect van het medicijn gaboxadol bij kinderen met Angelman syndroom. Dit is een medicijn die de GABA-delta receptor stimuleert. Ook Nederlandse kinderen deden mee.

Bij een eerdere studie waarbij alle deelnemers gaboxadol kregen waren er duidelijke positieve effecten gemeten op dagelijks functioneren. In de huidige studie werd er geloot tussen gabaxadol en placebo. De resultaten lieten een verbetering zien bij zowel de kinderen die placebo kregen als bij de kinderen die gabaxadol kregen. Er was dus geen verbetering door de gabaxadol. Ook waren er geen ernstige bijwerkingen. Dit laat weer zien dat een studie met een placebogroep echt belangrijk is om zeker te weten of een behandeling effect heeft.

We danken de deelnemers en hun ouders. Het artikel met alle resultaten is nu gepubliceerd. Klik hier om het artikel te lezen (link geldig tot 15 oktober)