Tubereuze sclerose complex (TSC)

Om de best mogelijke zorg te verlenen aan patiënten met een zeldzame aandoening is het essentieel dat er wereldwijd kennis over de aandoening vergaard wordt. Om de zorg voor zeldzame aandoeningen en het vergaren van kennis te stimuleren zijn er landelijke expertisecentra opgezet. Voor de formele erkenning van een expertisecentrum door het ministerie van VWS, is een belangrijke voorwaarde dat het expertisecentrum kennis vergaart, analyseert en deelt door middel van publicaties. Dit kunnen publicaties zijn in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook behandel richtlijnen voor artsen of informatie brochures voor patiënten of verzorgers. Door gestandaardiseerde follow-up, en nauwe samenwerking tussen artsen en onderzoekers optimaliseren we de zorg en het onderzoek binnen ENCORE. Op die manier kunnen we uiteindelijk betere behandelingen ontwikkelen voor zeldzame aandoeningen. U kunt daarom gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. De verkregen data wordt in anonieme vorm opgeslagen en geanalyseerd. Al het onderzoek is vooraf goedgekeurd door een ethische toetsingscommissie.

Bij alle patiënten die in ons expertisecentrum gezien worden zal genetisch onderzoek verricht worden om de genetische oorzaak vast te stellen en de ouders te kunnen ondersteunen en adviseren. Indien dit genetisch onderzoek elders al gebeurd is, zal dit niet opnieuw gedaan worden. Deze genetische kennis helpt ons ook om het effect van de genetische verandering (‘mutatie’) op de ernst van de symptomen beter te begrijpen. Tevens kunnen we dan onderzoeken welke behandeling het beste werkt voor een bepaalde genetische verandering. In sommige gevallen is de genetische verandering niet eenduidig. In die gevallen zal de genetische verandering verder onderzocht worden op het laboratorium. ENCORE / Erasmus MC heeft een leidende rol gespeeld bij de identificatie van de TSC genen en in het functionele onderzoek van de TSC genen (zie de pre-klinische onderzoeks pagina).

Gedetailleerde kennis over het beloop van TSC (welke symptomen en klachten zijn er, en wanneer ontstaan die precies) is van groot belang om in de toekomst klachten voortijdig te kunnen herkennen en optimaal te behandelen. Daarnaast is dit van groot belang voor geneesmiddelen onderzoek (trials). Immers, alleen als we kunnen aantonen dat een nieuw medicijn de kwaliteit van leven verbetert ten opzichte van een onbehandelde patiënt, zal het medicijn daadwerkelijk goedgekeurd en vergoed worden. Indien ouders/kind/patiënt toestemming geven, worden hun gegevens in onze database opgenomen. We werken hierin samen met het UMCU TSC expertisecentrum in Nederland, dat is in het UMCU.

Naast toestemming voor het vastleggen van deze klinische gegevens kan u worden gevraagd om een buisje bloed af te staan voor onderzoek. Dit bloed wordt gebruikt voor genereren van iPSC (geïnduceerde Pluripotente Stam Cellen) voor onderzoek. Uit deze iPS cellen kunnen hersencellen gekweekt worden. Zie de pre-klinische onderzoekpagina op deze website voor meer informatie over iPS onderzoek.

Klinische trials voor nieuwe behandelingen voor TSC
Studies op het lab van ENCOCRE lieten zien dat TSC muizen die met een mTOR remmer (Sirolimus of Everolimus) behandeld worden geen epilepsie meer hebben (zie onze pre-klinisch onderzoeks pagina’s). Verder zagen we positieve resultaten na behandeling met Cannabidiol (CBD).

Binnen ENCORE hebben we twee klinische trials uitgevoerd om te kijken of dit ook werkt bij TSC patiënten:

RAPIT studie: een onderzoek (dubbelblind en placebo gecontroleerd) naar het effect van mTOR remmende medicatie (Everolimus) op verschijnselen van autisme en verstandelijke beperking bij kinderen van 4-17 jaar. 32 kinderen deden mee en gebruikten medicatie gedurende 12 maanden. Everolimus liet hierbij geen positief effect zien op IQ of autisme verschijnselen

RATE studie: een onderzoek (dubbelblind, placebo gecontroleerd) naar het effect van mTOR remmende medicatie (Sirolimus) op aanvalsfrequentie bij kinderen met TSC en moeilijk behandelbare epilepsie. Hierbij zagen we een positief effect. Dit is in andere studies bevestigd en mTOR remming wordt nu ook gebruikt in de klinische praktijk.

Verder hebben we meegedaan aan twee grote internationale studies voor de behandeling van moeilijk behandelbare epilepsie bij TSC: met Everolimus (Novartis) en CBD (GW Pharma).

Müller AR, et.al. (2024) Cannabidiol (Epidyolex®) for severe behavioral manifestations in patients with tuberous sclerosis complex, mucopolysaccharidosis type III and fragile X syndrome: protocol for a series of randomized, placebo-controlled N-of-1 trials. BMC Psychiatry. Pubmed

Müller AR, et.al. (2023) Understanding the impact of tuberous sclerosis complex: development and validation of the TSC-PROM. BMC Med. Aug 8;21(1):298. Pubmed

Lubbers K, et.al. (2022) Autism Symptoms in Children and Young Adults With Fragile X Syndrome, Angelman Syndrome, Tuberous Sclerosis Complex, and Neurofibromatosis Type 1: A Cross-Syndrome Comparison. Front Psychiatry. Pubmed

Koene LM, et.al. (2021) Identifying the temporal electrophysiological and molecular changes that contribute to TSC-associated epileptogenesis. JCI Insight. 6(23):e150120. Pubmed

Koene LMC, et al. (2019) Effects of antiepileptic drugs in a new TSC/mTOR-dependent epilepsy mouse model. Ann Clin Transl Neurol. 6; 1273–91. Pubmed

Overwater IE, et al. (2019) A randomized controlled trial with everolimus for IQ and autism in tuberous sclerosis complex. Neurology. 93; E200–9. Pubmed

Overwater IE, et.al. (2019) Everolimus for the treatment of refractory seizures associated with tuberous sclerosis complex (TSC): Current perspectives. Ther Clin Risk Manag. 951–5. Pubmed

Mous SE, et al. (2018) Cortical dysplasia and autistic trait severity in children with Tuberous Sclerosis Complex: a clinical epidemiological study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 27; 753–65. Pubmed

Both P, et al. (2018) Tuberous sclerosis complex: Concerns and needs of patients and parents from the transitional period to adulthood. Epilepsy BehavPubmed

Overwater IE, et al. (2017) Interdependence of clinical factors predicting cognition in children with tuberous sclerosis complex. J Neurol. 264; 161–7. Pubmed

Reijnders MRF, et al. (2017) Variation in a range of mTOR-related genes associates with intracranial volume and intellectual disability. Nat Commun. Pubmed

Overwater IE, et al. (2016) Genotype and brain pathology phenotype in children with tuberous sclerosis complex. Eur J Hum Genet. 24; 1688–95. Pubmed

Overwater IE, et al. (2016) Sirolimus for epilepsy in children with tuberous sclerosis complex. Neurology. 87; 1011–8. Pubmed

Overwater IE, et al. (2015) Epilepsy in children with tuberous sclerosis complex: Chance of remission and response to antiepileptic drugs. Epilepsia. 56; 1239–45. Pubmed

Goorden SMI, et.al. (2015) Intact neuronal function in Rheb1 mutant mice: implications for TORC1-based treatments. Hum Mol Genet 24; 3390–8. Pubmed

Peters JM, et al. (2014) Diffusion tensor imaging and related techniques in tuberous sclerosis complex: review and future directions. Future Neurol 8; 583–97. Pubmed

Overwater IE, et.al. (2014) Treatment of intractable epilepsy in tuberous sclerosis complex with everolimus is not yet evidence-based. Ann Neurol. Pubmed

Abs, E. et al. (2013) TORC1-dependent epilepsy caused by acute biallelic Tsc1 deletion in adult mice. Ann Neurol 74, 569–579. Pubmed

Overwater, I.E. et al. (2013) Behandelingen voor genetische neurocognitieve aandoeningen. Neuropraxis 5, 132–138. Link

van Eeghen, A.M. et al. (2013) The neuroanatomical phenotype of tuberous sclerosis complex: focus on radial migration lines. Neuroradiology 55, 1007–1014. Pubmed

Melser, S. et al. (2013) Rheb regulates mitophagy induced by mitochondrial energetic status. Cell Metabolism 17, 719–730. Pubmed

van Eeghen, A.M. et al. (2013) Central TSC2 missense mutations are associated with a reduced risk of infantile spasms. Epilepsy Res 103, 83–87. Pubmed

van Eeghen, A.M. et al. (2012) Understanding relationships between autism, intelligence, and epilepsy: a cross-disorder approach. Dev Med Child Neurol 55, 146–153. Pubmed

Hoogeveen-Westerveld, M. et al. (2012) Functional Assessment of TSC2 Variants Identified in Individuals with Tuberous Sclerosis Complex. Hum Mutat. Pubmed

van Eeghen, A.M. et al. (2012) Genotype and cognitive phenotype of patients with tuberous sclerosis complex. Eur J Hum Genet 20, 510–515. Pubmed

van Eeghen, A.M. et al. (2012) Cognitive and adaptive development of patients with tuberous sclerosis complex: A retrospective, longitudinal investigation. Epilepsy Behav 23, 10–15. Pubmed

Goorden, S.M.I. et al. (2011) Rheb is essential for murine development. Mol Cell Biol 31, 1672–1678. Pubmed

Goorden, S.M.I. and Elgersma, Y. (2011) Rheb: enrichment beyond the brain. Cell Cycle 10, 2412–2413. Pubmed

van den Ouweland, A.M.W. et al. (2011) Characterisation of TSC1 promoter deletions in tuberous sclerosis complex patients. Eur J Hum Genet 19, 157–163. Pubmed

van Eeghen, A.M. et al. (2011) Characterizing sleep disorders of adults with tuberous sclerosis complex: a questionnaire-based study and review. Epilepsy Behav 20, 68–74. Pubmed

Goorden, S.M.I. et al. (2007) Cognitive deficits in Tsc1+/- mice in the absence of cerebral lesions and seizures. Ann Neurol 62, 648–655. Pubmed

Sancak, O. et al. (2005) Mutational analysis of the TSC1 and TSC2 genes in a diagnostic setting: genotype–phenotype correlations and comparison of diagnostic DNA techniques in Tuberous Sclerosis Complex. Eur J Hum Genet 13, 731–741. Pubmed

Nellist, M. et al. (2005) Large deletion at the TSC1 locus in a family with tuberous sclerosis complex. Genet. Test. 9, 226–230. Pubmed

Nellist, M. et al. (2003) Regulation of tuberous sclerosis complex (TSC) function by 14-3-3 proteins. Biochem Soc Trans 31, 587–591. Pubmed

Nellist, M. et al. (2001) TSC2 missense mutations inhibit tuberin phosphorylation and prevent formation of the tuberin-hamartin complex. Hum Mol Genet 10, 2889–2898. Pubmed

Goedbloed, M.A. et al. (2001) Analysis of TSC2 stop codon variants found in tuberous sclerosis patients. Eur J Hum Genet 9, 823–828. Pubmed

Nellist, M. et al. (1999) Characterization of the cytosolic tuberin-hamartin complex. Tuberin is a cytosolic chaperone for hamartin. J Biol Chem 274, 35647–35652. Pubmed

Verhoef, S. et al. (1999) High rate of mosaicism in tuberous sclerosis complex. Am J Hum Genet 64, 1632–1637. Pubmed

van Slegtenhorst, M. et al. (1999) Mutational spectrum of the TSC1 gene in a cohort of 225 tuberous sclerosis complex patients: no evidence for genotype-phenotype correlation. J Med Genet 36, 285–289. Pubmed

Verhoef, S. et al. (1999) Malignant pancreatic tumour within the spectrum of tuberous sclerosis complex in childhood. Eur J Pediatr 158, 284–287. Pubmed

van Slegtenhorst, M. et al. (1998) Interaction between hamartin and tuberin, the TSC1 and TSC2 gene products. Hum Mol Genet 7, 1053–1057. Pubmed

Wang, Q. et al. (1998) Identification of a large insertion and two novel point mutations (3671del8 and S1221X) in tuberous sclerosis complex (TSC) patients. Mutations in brief no. 119. Online. Hum Mutat 11, 331–332. Pubmed

van Slegtenhorst, M. et al. (1997) Identification of the tuberous sclerosis gene TSC1 on chromosome 9q34. Science 277, 805–808. Pubmed

Rinke de Wit, T.F. et al. (1996) Expression of tyrosine kinase gene in mouse thymic stromal cells. Int Immunol. 8, 1787–1795. Pubmed

Vrtel, R. et al. (1996) Identification of a nonsense mutation at the 5′ end of the TSC2 gene in a family with a presumptive diagnosis of tuberous sclerosis complex. J Med Genet 33, 47–51. Pubmed

Halley, D.J. (1996) Tuberous sclerosis: between genetic and physical analysis. Acta Genet Med Gemellol (Roma) 45, 63–75. Pubmed

van Slegtenhorst, M. et al. (1995) Cosmid contigs from the tuberous sclerosis candidate region on chromosome 9q34. Eur J Hum Genet 3, 78–86. Pubmed

Janssen, B. et al. (1994) Refined localization of TSC1 by combined analysis of 9q34 and 16p13 data in 14 tuberous sclerosis families. Hum Genet 94, 437–440. Pubmed

Heeft u vragen over onderzoek bij ENCORE? Of wilt u deelnemen? Neem dan contact met ons op via encore@erasmusmc.nl of tubereuzesclerose@erasmusmc.nl