CAMK2 Syndroom

Om de best mogelijke zorg te verlenen aan patiënten met een zeldzame aandoening is het essentieel dat er wereldwijd kennis over de aandoening vergaard wordt. Om de zorg voor zeldzame aandoeningen en het vergaren van kennis te stimuleren zijn er landelijke expertisecentra opgezet. Voor de formele erkenning van een expertisecentrum door het ministerie van VWS, is een belangrijke voorwaarde dat het expertisecentrum kennis vergaart, analyseert en deelt door middel van publicaties. Dit kunnen publicaties zijn in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook behandel richtlijnen voor artsen of informatie brochures voor patiënten of verzorgers. Door gestandaardiseerde follow-up, en nauwe samenwerking tussen artsen en onderzoekers optimaliseren we de zorg en het onderzoek binnen ENCORE. Op die manier kunnen we uiteindelijk betere behandelingen ontwikkelen voor zeldzame aandoeningen. U kunt daarom gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. De verkregen data wordt in anonieme vorm opgeslagen en geanalyseerd. Al het onderzoek is vooraf goedgekeurd door een ethische toetsingscommissie.

Bij alle CAMK2 patiënten die in ons expertisecentrum gezien worden zal genetisch onderzoek verricht worden om de genetische oorzaak vast te stellen en de ouders te kunnen ondersteunen en adviseren. Indien dit genetisch onderzoek elders al gebeurd is, zal dit niet opnieuw gedaan worden. Deze genetische kennis helpt ons ook om het effect van de genetische verandering (‘mutatie’) op de ernst van de symptomen beter te begrijpen. Tevens kunnen we dan onderzoeken welke behandeling het beste werkt voor een bepaalde genetische verandering. In sommige gevallen is de genetische verandering niet eenduidig. In die gevallen zal de genetische verandering verder onderzocht worden op het laboratorium (zie pre-klinisch onderzoek).

Gedetailleerde kennis over het beloop van CAMK2 Syndroom (welke symptomen en klachten zijn er, en wanneer ontstaan die precies) is van groot belang om in de toekomst klachten voortijdig te kunnen herkennen en optimaal te behandelen. Daarnaast is dit van groot belang voor geneesmiddelen onderzoek (trials). Immers, alleen als we kunnen aantonen dat een nieuw medicijn de kwaliteit van leven verbetert ten opzichte van een onbehandelde patiënt, zal het medicijn daadwerkelijk goedgekeurd en vergoed worden.

Omdat de CAMK2 gerelateerde aandoening een nieuwe, pas recent ontdekte aandoeningen zijn, hebben we nog onvoldoende zicht op de belangrijkste klinische kenmerken en hoe de aandoening zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Op dit moment zijn we bezig om juist daar een overzicht van te krijgen. In November 2019 werd de eerste internationale CAMK2 patiënten dag gehouden. Daarbij hebben verschillende specialisten en paramedici zoveel mogelijk informatie van alle aanwezige patiënten verzameld. Ook is er van iedereen bloed afgenomen. Dit is de opstart geweest van de CAMK2 “Natural History”(natuurlijk verloop) studie. Deze studie heeft een aantal doelstellingen:

  • Het maken van een patiëntenregister voor CAMK2-gerelateerde aandoeningen
  • Het maken van fenotype-genotype correlaties (kunnen we de ernst voorspellen aan de hand van de gevonden mutatie)
  • Het genereren van iPSC (geïnduceerde Pluripotente Stam Cellen) van bloed voor onderzoek. Zie de pre-klinische onderzoekpagina op deze website voor meer informatie.

Rigter PMF, et.al. (2024) Role of CAMK2D in neurodevelopment and associated conditions. Am J Hum Genet. Pubmed

Rigter PMF, de Konink C, van Woerden GM. (2023). Loss of CAMK2G affects intrinsic and motor behavior but has minimal impact on cognitive behavior. Front Neurosci. Jan 6;16:1086994. Pubmed

Rigter PMF, et.al. (2022) Adult Camk2a gene reinstatement restores the learning and plasticity deficits of Camk2a knockout mice. Pubmed

Dwyer BK, et.al. (2022) Case Report: Developmental Delay and Acute Neuropsychiatric Episodes Associated With a de novo Mutation in the CAMK2B Gene (c.328G>A p.Glu110Lys) Front Pharmacol. 10;13:794008 Pubmed

Onori MP & van Woerden GM. (2021) Role of calcium/calmodulin-dependent kinase 2 in neurodevelopmental disorders. Brain Res Bull. S0361-9230(21)00090-3 Pubmed

Moro A, et.al. (2020) CaMKll controls neuromodulation via neuropeptide gene expression and axonal targeting of neuropeptide vesicles. PLoS Biol. Pubmed

Kool MJ, et al. (2019) CAMK2-dependent signaling in neurons is essential for survival. J Neurosci. 39; 5424–39. Pubmed

Vargas JY, et al. (2019) The Wnt/Ca 2+ pathway is involved in interneuronal communication mediated by tunneling nanotubes. EMBO J. Pubmed

Onori MP, et al. (2018) The intellectual disability-associated CAMK2G p.Arg292Pro mutation acts as a pathogenic gain-of-function. Hum Mutat. 39; 2008–24. Pubmed

Küry S, et al. (2017) De Novo Mutations in Protein Kinase Genes CAMK2A and CAMK2B Cause Intellectual Disability. Am J Hum Genet. 101; 768–88. Pubmed

Kool MJ, et.al. (2016) The molecular, temporal and region-specific requirements of the beta isoform of Calcium/Calmodulin-dependent protein kinase type 2 (CAMK2B) in mouse locomotion. Sci Rep. Pubmed

Achterberg KG, et al. (2014) Temporal and region-specific requirements of αCaMKII in spatial and contextual learning. J Neurosci. 34; 11180–7. Pubmed

Woerden G, et.al. (2009) betaCaMKll controls the direction of plasticity at parallel fiber-Purkinje cell synapses. Nat Neurosci. 12(7); 823-5. Pubmed

Hojjati M, et.al. (2007) Kinase activity is not required for alphaCaMKll-dependent presynaptic plasticity at CA3-CA1 synapses. Nat Neurosci. 10(9); 1125-7. Pubmed

Hansel C, et.al. (2006) alphaCaMKll is essential for cerebellar LTD and motor learning. Neuron. 51(6); 835-43. Pubmed

Elgersma Y, et.al. (2004) Mouse genetic approaches to investigating calcium/calmodulin-dependent protein kinase ll function in plasticity and cognition. J Neurosci. 24(39); 8410-5. Pubmed

Elgersma Y, et.al. (2002) Inhibitory autophosphorylation of CaMKll controls PSD association, plasticity and learning. Neuron. 36(3); 493-505. Pubmed

Heeft u vragen over onderzoek bij ENCORE? Of wilt u deelnemen? Neem dan contact met ons op via encore@erasmusmc.nl of CAMK2disorders@erasmusmc.nl