Cerebrale overgroei syndromen

Stoornissen van overgroei van de hersenen kunnen moeilijk behandelbare epilepsie, verstandelijke beperking en autisme veroorzaken. Ze worden veroorzaakt door mutaties die de RTK-PI3K-AKT-signaalcascade in de hersenen activeren, die de mTOR- signaal route reguleert. Bij ENCORE richten we ons in het bijzonder op M-CAP Syndroom (Megalencephaly capillair malformatiesyndroom) dat wordt veroorzaakt door mutaties in het PIK3CA-gen, MPPH Syndroom (Megalencefalie, polymicrogyrie, polydactyliesyndroom) dat wordt veroorzaakt door mutaties in het AKT3-gen, CCND2-gen of het PIK3R2-gen, het Smith-Kingsmore-syndroom dat wordt veroorzaakt door mutaties in het mTOR-gen, en megalencefalie, wat wordt veroorzaakt door mutaties in de STRADA / LYK5-, PP2A-subeenheden (PPP2R5B, PPP2R5C, PPP2R5D) en het RHEB gen.

Onderzoek naar cerebrale overgroei syndromen bij ENCORE richt zich primair op de rol van de PI3K-AKT-mTOR-signalering in de hersenen. Daarvoor gebruiken we zowel muismodellen (TSC, RHEB) als in utero electroporatie van muizen.

Proietti-Onori M, et.al. (2020) RHEB/mTOR-hyperactivity causing cortical malformations drives seizures through increased axonal connectivity bioRxiv 

Reijnders M, et.al. (2017) Variation in a range of mTOR related genes associated with intracranial volume and intellectual disability. Nat Commun. 8(1); 1052. Pubmed