Deelname aan klinische studies

De ROSA studie is gestart!

In juni 2021 is de ROSA studie voor kinderen met Angelman syndroom gestart. Bij deze studie gaan we op zoek naar geschikte en haalbare uitkomstmaten voor kinderen met Angelman syndroom, en willen we meer te weten komen over het natuurlijk beloop van dit zeldzame syndroom.

De TRAIN-studie

In de TRAIN-studie wordt het medicijn Trametinib getest in patiënten met NF1

Afgeronde klinische studies (deelname gesloten)

NEPTUNE TRIAL

Fase 3 klinische studie naar het effect van het medicijn OV101 in kinderen met Angelman Syndroom

EXCEL TRIAL

Fase 2 en 3 klinische studie naar het effect van Lamotrigine op cognitie in patiënten met NF1

COVANT STUDY

Cognitieve variabiliteit in NF1- en TSC eeneiige tweelingen

GWPCARE6 TRIAL

Fase 3 klinische studie naar het effect van Cannabidiol op epilepsie in patiënten met TSC

RAPIT TRIAL

Fase 2 en 3 klinische studie naar het effect van het medicijn Everolimus in kinderen met TSC.

RATE TRIAL

Fase 2 en 3 klinische studie naar het effect van het medicijn Sirolimus in kinderen met TSC.

SIMCODA TRIAL

Fase 3 klinische studie naar het effect van het medicijn Simvastatin in kinderen met NF1

NFSIMVA TRIAL

Fase 3 klinische studie naar het effect van het medicijn Simvastatin in patiënten met NF1