DNA repair stoornissen

Om de best mogelijke zorg te verlenen aan patiënten met een zeldzame aandoening is het essentieel dat er wereldwijd kennis over de aandoening vergaard wordt. Om de zorg voor zeldzame aandoeningen en het vergaren van kennis te stimuleren zijn er landelijke expertisecentra opgezet. Voor de formele erkenning van een expertisecentrum door het ministerie van VWS, is een belangrijke voorwaarde dat het expertisecentrum kennis vergaart, analyseert en deelt door middel van publicaties. Dit kunnen publicaties zijn in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook behandel richtlijnen voor artsen of informatie brochures voor patiënten of verzorgers. Door gestandaardiseerde follow-up, en nauwe samenwerking tussen artsen en onderzoekers optimaliseren we de zorg en het onderzoek binnen ENCORE. Op die manier kunnen we uiteindelijk betere behandelingen ontwikkelen voor zeldzame aandoeningen. U kunt daarom gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek. Deelname aan onderzoek is altijd op vrijwillige basis. De verkregen data wordt in anonieme vorm opgeslagen en geanalyseerd. Al het onderzoek is vooraf goedgekeurd door een ethische toetsingscommissie.

Bij alle patiënten met een DNA-repair stoornis die in ons expertisecentrum gezien worden zal genetisch onderzoek verricht worden om de genetische oorzaak vast te stellen en de ouders te kunnen ondersteunen en adviseren. Indien dit genetisch onderzoek elders al gebeurd is, zal dit niet opnieuw gedaan worden. Deze genetische kennis helpt ons ook om het effect van de genetische verandering (‘mutatie’) op de ernst van de symptomen beter te begrijpen. Tevens kunnen we dan onderzoeken welke behandeling het beste werkt voor een bepaalde genetische verandering.

Gedetailleerde kennis over het beloop van DNA-repair stoornissen (welke symptomen en klachten zijn er, en wanneer ontstaan die precies) is van groot belang om in de toekomst klachten voortijdig te kunnen herkennen en optimaal te behandelen. Daarnaast is dit van groot belang voor geneesmiddelen onderzoek (trials). Immers, alleen als we kunnen aantonen dat een nieuw medicijn de kwaliteit van leven verbetert ten opzichte van een onbehandelde patiënt, zal het medicijn daadwerkelijk goedgekeurd en vergoed worden.

Naast toestemming voor het vastleggen van deze klinische gegevens kan u worden gevraagd om een buisje bloed af te staan voor onderzoek. Dit bloed wordt gebruikt voor genereren van iPSC (geïnduceerde Pluripotente Stam Cellen) voor onderzoek.

Baer S. et.al. (2021) Growth charts in Cockayne syndrome type 1 and type 2. Eur J Med Genet. 64(1):104105 Pubmed

Ribeiro-Silva C. et. al. (2020) Ubiquitin and TFIIH-stimulated DDB2 dissociation drives DNA damage handover in nucleotide excision repair. Nat. Commun. 11:4868 Pubmed

Ragamin A, et al. (2020) Human RAD50 deficiency: Confirmation of a distinctive phenotype. Am J Med Genet A. 1-9 Pubmed

Lans H. et. al. (2019) The DNA damage response to transcription stress. Nature Reviews Mol. Cell Biol. 20:766-784. Pubmed

Kuo M.E. & Theil A.F. et. al. (2019). Cysteinyl-tRNA Synthetase Mutations Cause a Multi-System, Recessive Disease That Includes Microcephaly, Developmental Delay, and Brittle Hair and Nails. Am J Hum Genet. pii: S0002-9297 Pubmed

Theil A.F. & Botta E. et. al. (2019) Bi-allelic TARS Mutations Are Associated with Brittle Hair Phenotype. Am J Hum Genet. 105:434-440 Pubmed

Menoni H & Wienholz F et. al. (2018) The transcription-coupled DNA repair-initiating protein CSB promotes XRCC1 recruitment to oxidative DNA damage.  Nucleic Acids Res. Pubmed

Ribeiro-Silva C. et. al. (2018). DNA damage sensitivity of SWI/SNF-deficient cells depends on TFIIH subunit p62/GTF2H1. Nat. Commun. 9:4067 Pubmed

Sabatella M. et. al. (2018). Repair protein persistence at DNA lesions characterizes XPF defect with Cockayne syndrome features. Nucleic Acids Res. 12;46(18):9563-9577. Pubmed

Theil A.F. et. al. (2017). Trichothiodystrophy causative TFIIEβ mutation affects transcription in highly differentiated tissue. Hum Mol Genet. Dec 1;26(23):4689-4698.  Pubmed

Vermeij W.P. et.al. (2016) Restricted diet delays accelerated ageing and genomic stress in DNA-repair-deficient mice. Nature. 537(7620), 427-31 Pubmed

Marteijn JA, Hoeijmakers JH, Vermeulen W (2015) Check, Check …Triple Check: Multi-Step DNA Lesion Identification by Nucleotide Excision Repair. Mol Cell 59:885-6 Pubmed

Tresini M. et al (2015). The core spliceosome as target and effector of non-canonical ATM signaling. Nature. 2;523(7558):53-8. Pubmed

Raj D.D. et.al. (2014) Priming of microglia in a DNA-repair deficient model of accelerated aging. Neurobiol. Aging. 35(9), 2147-60 Pubmed

Barnhoorn S, et.al. (2014) Cell-autonomous progeroid changes in conditional mouse models for repair endonuclease XPG deficiency. PLoS Genet. 10(10), e1004686 Pubmed

Jaarsma D, et.al. (2013) Cockayne syndrome pathogenesis: lessons from mouse models. Mech Ageing Dev. 134(5-6), 180-95 Pubmed

Jaarsma D, et.al. (2011) Age-related neuronal degeneration: complementary roles of nucleotide excision repair and transcription-coupled repair in preventing neuropathology. PLoS Genet. 7(12), e1002405 Pubmed

Borgesius N.Z. et.al. (2011) Accelerated age-related cognitive decline and neurodegeneration, caused by deficient DNA repair. J Neurosci. 31(35), 12543-53 Pubmed

De Waard M.C. et.al. (2010) Age-related motor neuron degeneration in DNA repair-deficient Ercc1 mice. Acta Neuropathol. 120(4), 461-75 Pubmed

Heeft u vragen over onderzoek bij ENCORE? Of wilt u deelnemen? Neem dan contact met ons op via encore@erasmusmc.nl of  DNArepair@erasmusmc.nl