Blog

DRUP studie van start! Patiënten met Dup15q gezocht.

"DRUP

Word deel van ons onderzoek en draag bij aan de verbetering van kennis over het Dup15q syndroom!

We nodigen ouders van kinderen met het Dup15q syndroom uit om deel te nemen aan een belangrijk onderzoek dat gericht is op het in kaart brengen van de klachten en verschijnselen bij deze genetische aandoening in Nederland. 

Door het invullen van één vragenlijst, kunt u een waardevolle bijdrage leveren. Het invullen van een uitgebreide vragenlijst, die ongeveer 1 tot 2 uur in beslag neemt, geeft ons inzicht in verschillende domeinen, waaronder gedrag, ontwikkeling, slaap, en eventuele epilepsie van uw kind. 

Uw deelname is zinvol voor ons beeld van mensen met Dup15q en helpt om te beoordelen waar meer onderzoek nodig is. U helpt hiermee ook patiënten in de toekomst. Hoe meer mensen deelnemen, hoe completer het beeld wordt van de gehele populatie met het Dup15q syndroom in Nederland. Deze studie is cruciaal voor toekomstig onderzoek naar behandelmogelijkheden voor mensen met het Dup15q syndroom. 

Het Dup15q team roept u op om deel te nemen aan dit onderzoek. Samen streven we naar een betere toekomst voor de Dup15q populatie in Nederland. Meldt u aan en help ons de impact van het Dup15q syndroom beter te begrijpen. 

Voor interesse in deelname of vragen over de studie mail dan naar: dup15q@erasmusmc.nl