Prof.dr. Ype Elgersma vertelt in de Belgische krant over de potentie van gentherapie voor Angelman Syndroom

Prof.dr. Ype Elgersma, hoofd ENCORE-onderzoek werd recent geïnterviewd door de Belgische krant De Standaard. Hierin vertelde hij over de potentie van nieuwe gentherapieën voor de behandeling van aangeboren hersenziekten.