Blog

Aandacht voor het leren van een bewegingstaak bij volwassenen met NF1

"Aandacht

Het ENCORE NF1 expertisecentrum van het Erasmus MC heeft een lange historie in onderzoek naar de cognitieve problemen die geassocieerd zijn met NF1. Het is bekend dat leerproblemen, problemen met executieve (uitvoerende) functies, aandachtsproblemen en problemen met motoriek veel voorkomen bij patiënten met NF1. Voor het meeste onderzoek naar NF1 worden kinderen en/of adolescenten gevraagd, maar minder is er bekend over de cognitieve problemen bij volwassenen. We hebben volwassenen met NF1 getest op aandacht en op het aanleren van een nieuwe bewegingstaak in een experimentele omgeving. Deze resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Attention Disorders. We observeerden geen verschil tussen volwassenen met en zonder NF1 in de uitvoering van de taken betreffende alertheid, volgehouden aandacht en het aanleren van een motorische vaardigheid. Behalve dat volwassenen met NF1 iets langzamer waren in hun bewegingen tijdens de bewegingstaak. Het is dus mogelijk dat volwassenen hebben geleerd om te compenseren voor de veranderingen in hun hersenen ten gevolge van de NF1-mutatie. Hierbij moet echter wel benadrukt worden dat deze testen in een experimentele omgeving zijn uitgevoerd, waardoor we geen uitspraken kunnen doen over het functioneren in het dagelijks leven of over het effect op vermoeidheid. Als volwassenen met NF1 zich meer moeten inspannen dan volwassenen zonder NF1 om hetzelfde te bereiken kan dat leiden tot meer vermoeidheid. Vermoeidheid is een veel gehoorde klacht bij volwassenen met NF1.