Blog

Deelname aan medicijn studie voor Dup15q Syndroom

"Deelname

ENCORE inventariseert interesse in deelname aan een medicijnstudie voor Dup15q Syndroom. Aan ouders vragen wij om dit document goed door te lezen en ons te laten weten of ze deel zouden willen nemen aan de studie.