Blog

HIEPERDEPIEP HOERAAAA ENCORE 10 jaar!

"HIEPERDEPIEP

Het ENCORE expertise centrum bestaat formeel 10 jaar. Hoewel ENCORE in 2010 is opgericht is in juni 2011 de plan van aanpak ondertekend door de decaan en de trekkers van ENCORE Ype Elgersma (wetenschappelijk hoofd) en Henriette Moll (klinisch hoofd).

Doel van de oprichting van ENCORE was het bundelden van krachten en het verbeteren van zorg en onderzoek voor zeldzame genetische aandoeningen met een cognitieve ontwikkelingsstoornis. Al 10 jaar lang werken wij hard voor en mét onze patiënten om meer inzicht te krijgen in de aandoeningen, en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Het ENCORE expertisecentrum wil alle collega’s, betrokken (patiënt)organisaties, en vooral onze patiënten en hun families ontzettend bedanken voor alle inzet en het vertrouwen de afgelopen 10 jaren. Wij kijken uit naar nog veel jaren waarin we onze kennis en zorg verder kunnen verbeteren en nemen jullie hier graag in mee!