SPECIAL X

"SPECIAL

Onderzoek naar de sociale en mentale vaardigheden en autisme kenmerken bij kinderen met het Fragiele X Syndroom.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de autisme kenmerken en de mentale en sociale vaardigheden van kinderen met het Fragiele X Syndroom (FXS), en de onderliggende biologische oorzaken daarvan. Dit doen wij door kinderen met FXS te vergelijken met kinderen die soortgelijke  kenmerken hebben (kinderen zonder FXS, maar met een autisme spectrum stoornis of verstandelijke beperking) en kinderen die dit niet hebben (kinderen zonder FXS, autisme of verstandelijke beperking). Wij vergelijken deze groepen op basis van hun autisme kenmerken, sociale en mentale vaardigheden, hersenactiviteit en oogbewegingen. De informatie die tijdens dit onderzoek wordt verzameld kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden voor kinderen met FXS. Daarnaast komen wij meer te weten over het ontstaan van autisme spectrum stoornissen en welke autisme kenmerken voorkomen bij verschillende groepen kinderen.

Wie kunnen er meedoen?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Aan het onderzoek doen vier groepen kinderen mee:

  • Kinderen met het Fragiele X syndroom.
  • Kinderen met een autismespectrumstoornis.
  • Kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Kinderen zonder Fragiele X syndroom, autismespectrumstoornis of verstandelijke beperking.

Ook de laatste groep kinderen is héél belangrijk voor ons onderzoek. Deze groep wordt een controlegroep genoemd. Hierdoor kunnen wij de resultaten van de kinderen met het Fragiele X Syndroom ook vergelijken met de resultaten van kinderen die helemaal geen stoornissen of aangeboren afwijkingen hebben.

Daarnaast vragen wij moeders van kinderen met FXS en moeders van kinderen uit de controlegroep om mee te doen aan een onderdeel van het onderzoek. Met het onderzoek bij moeders willen wij meer inzicht krijgen in de effecten van de premutatie van het Fragiele X Syndroom.

Meer informatie? Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem een kijkje op onze website www.erasmusmc.nl/specialx of neem contact op via specialx@erasmusmc.nl.